جلو (عثمانی)


جیلو منطقه‌ای در شمال میان رودان نام منطقه‌ای کوهستانی در جنوب دریاچه وان در ناحیهٔ حکاری ترکیه‌است[۱] که پیش از سال ۱۹۱۵ نشیمنگاه جمعیت زیادی از آشوریان و ارمنی ها و همچنین اقلیتی از کردها بود. در این ناحیه ۲۰ روستای آشوری‌نشین وجود داشت. این منطقه به صورت سنتی به دو منطقه جیلو بزرگ و کوچک و ایشتازین تقسیم گشته بود که هر کدام مالک خود را داشت که هرکدام شامل روستاهای آشوری‌نشین خاص خود بود. با آغاز سال ۱۹۱۵ و در میانه تجزیه طلبی آشوریان و ارامنه این منطقه تحت حمله نیروهای ترک و همسایگان کرد قرار گرفت. پس از مبارزه‌ای کوتاه برای حفظ مواضع، آشوری‌ها مجبور به پناهندگی به ایران و شهر سلماس شدند.

منابع

Jilu. (2012، July 9). In Wikipedia، The Free Encyclopedia. Retrieved 20:07، July 30، 2012، from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jilu&oldid=501429162