جمهوری اول یونان

کشور پیشین

جمهوری اول یونان (به یونانی: Αʹ Ελληνική Δημοκρατία) دولتی موقتی در زمان جنگ استقلال یونان علیه امپراتوری عثمانی بود. این جمهوری دموکراتیک به پادشاهی مشروطه یونان تبدیل شد که آن هم در قرن ۲۰، منجر به تشکیل جمهوری دوم و سوم یونان گشت.

جمهوری اول یونان (۱۸۲۲–۱۸۲۷)
کشور مستقل (۱۸۲۸–۱۸۳۲)
Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος (۱۸۲۲–۱۸۲۸)
Ἑλληνικὴ Πολιτεία (۱۸۲۷–۱۸۳۲)
دولت موقت (۱۸۲۲–۱۸۲۷)
کشور مستقل (۱۸۲۷–۱۸۳۲)

۱۸۲۲–۱۸۳۲
پرچم ملی نشان جمهوری هلنیک (۱۸۲۸–۱۸۳۲)
پایتخت نافپیلو
زبان‌(ها) یونانی
دین ارتدکس یونانی
دولت جمهوری
دولتمرد
 - ۱۸۲۸–۱۸۳۱ Ioannis Kapodistrias
 - ۱۸۳۱–۱۸۳۲ Augustinos Kapodistrias
 - ۱۸۳۲–۱۸۳۳ Governmental Commission
تاریخچه
 - آغاز انقلاب یونان ۲۳ فوریه، ۱۸۲۱
(والاچیا)
اواسط مارس ۱۸۲۱
(پلوپونز)
 - قیام
    جدایی طلبانه یونان
۱ ژانویه ۱۸۲۲
 - پیمان کنستانتینوپل ۷ مه ۱۸۳۲
 - پروتکل لندن ۳۰ اوت، ۱۸۳۲
یکای پول فونیکس
تاریخ یونان
Flag map of Greece (1970-1975).png
نشان درگاه درگاه یونان

منابعویرایش