جنبش آزادی تایلندی

جنبش آزادی تایلندی (تای: เสรีไทย) یک جنبش مقاومت زیرزمینی تایلند علیه امپراتوری ژاپن در طول جنگ جهانی دوم بود. این جنبش منبع مهمی از اطلاعات نظامی برای متفقین جنگ جهانی دوم در منطقه بود.

جنبش آزادی تایلندی
تاریخ‌های عملیات۱۹۴۱–۱۹۴۵
هم‌پیمان‌ها بریتانیا
 ایالات متحده آمریکا
مخالف‌هاپلک پیبونسونگکرام
 امپراتوری ژاپن

منابع ویرایش