جنبش از دست رفته مؤتلفه

جنبش از دست رفته مؤتلفه یا صرف جنبش از دست رفته مجموعه باورهایی رایج در جنوب سفیدپوست آمریکا است،[۱] که جنبش ایالات مؤتلفه آمریکا را با وجود شکست آن جنبشی قهرمانانه توصیف می‌کند. این باورها حامی فضیلت‌های جنوب پیش از جنگ داخلی آمریکا است و جنگ داخلی آمریکا را تقلایی شرافتمدانه برای شیوهٔ زندگی جنوبی می‌داند،[۲] و نقش کلیدی برده‌داری را کم‌اهمیت می‌داند یا نفی می‌کند. جنبه‌هایی از آن، با این که در شمال ترویج نمی‌شد، در آنجا با اقبال مواجه شد و به روند متحدسازی مجدد سفیدپوستان آمریکا کمک کرد.

George Washington Custis Lee (1832–1913) در پشت اسب در برابر بنای یادبود جفرسون دیویس در ریچموند، ویرجینیا در ۳ ژوئن ۱۹۰۷ در حال تماشای رژه اتحاد مجدد مؤتلفه

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Horton, James Oliver. "Confronting Slavery and Revealing the "Lost Cause"". National Park Service. Retrieved 6 June 2017.
  2. Gallagher (2000) p. 1