جنبش اشغال

جنبش اشغال (به انگلیسی: Occupy movement)، یک جنبش اجتماعی اعتراضی بین‌المللی علیه نابرابری اجتماعی و نابرابری اقتصادی است که هدف اصلی آن این است که سلسله مراتب روابط سیاسی و اقتصادی کمتر عمودی شود و صافتر توزیع شود. تمرکز گروه‌های محلی متفاوت است ولی از جمله دغدغه‌های اصلی این جنبش چگونگی کنترل دنیا توسط شرکت‌های بزرگ و نظام مالی جهانی به نحوی است که به‌طور نامتناسب به یک اقلیت نفع می‌رساند، دموکراسی را تضعیف می‌کند و ناپایدار است.

جنبش اشغال
بخشی از اعتراض به بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۰ و بحران وام مسکن و تأثیر بهار عربی
Combination of October 2011 global protests.jpg
جنبش جهانی در سراسر جهان (۱۵ اکتبر ۲۰۱۱)
تاریخ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-09-۱۷) –تاکنون
مکاندر سراسر جهان
علت‌هااقتصادی، نابرابری اجتماعی و نفوذ شرکت‌ها بر دولت
Official Website

اولین اعتراض اشغال که توجه عمومی را به خود جلب کرد جنبش اشغال وال استریت در پارک زوچتی نیویورک سیتی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ شروع شد. تا ۹ اکتبر به بیش از ۹۵۱ شهر در ۸۱ کشور و بیش از ۶۰۰ جماعت در آمریکا گسترش یافت.

منابعویرایش