جندی‌شاپور

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از جندیشاپور)

به مدرسه جندی شاپور مراجعه شود.