جندی‌شاپور

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از جندی شاپور)

به مدرسه جندی شاپور مراجعه شود.