جنگل آسفالت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جنگل آسفالت می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد: