جنگل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جنگل، پوشش گیاهی است که می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: