جنگ‌های بورگوندی

جنگ‌های بورگوندی (انگلیسی: Burgundian Wars) جنگ‌هایی است، که از سال ۱۴۷۴ تا ۱۴۷۷ میلادی میان ایالت بورگوندی و دوک‌نشین ساوی از یک سو و دوک‌نشین لورن و کنفدراسیون کهن سوئیس از سوی دیگر درگرفت.

جنگ‌های بورگوندی

محاصره نیس (۱۴۷۴–۱۴۷۵)
تاریخ۱۴۷۴–۷۷
موقعیت
دوک‌نشین لورن و شمال‌غربی سوئیس
نتایج پیروزی دوک‌نشین لورن
تغییرات
قلمرو
انقراض ایالت بورگوندی و تقسیم بین والواهای فرانسه و دودمان هابسبورگ.
طرف‌های درگیر

ایالت بورگوندی

دوک‌نشین ساوی دوک‌نشین ساوی

دوک‌نشین لورن

کنفدراسیون کهن سوئیس
فرماندهان و رهبران
شارل جسور 

رنه دوم، دوک لورن

مزدوران سوئیسی

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش