جنگ‌های سلجوقیان–گرجستان

جنگ‌های سلجوقیان و گرجستان سلسله‌ای از برخوردهای نظامی میان امپراتوری سلجوقی و پادشاهی گرجستان میان سالهای ۱۰۹۹–۱۲۰۳ میلادی بود.

جنگ‌های سلجوقیان-گرجستان
King David IV of Georgia, Roman de Troie.jpg
تاریخ۱۰۹۹–۱۲۰۳
موقعیت
تقریباً تمامی نواحی گرجستان.
نتایج پیروزی قطعی گرجستان.
طرف‌های درگیر
گرجستان پادشاهی گرجستان سلجوقیان
قوا
۵۰٬۰۰۰–۹۰٬۰۰۰ ۲۵۰٬۰۰۰–۴۵۰٬۰۰۰(۴۰۰٬۰۰۰–۷۰۰٬۰۰۰)

پادشاهی گرجستان برای مدت‌ها (تا دهه ۱۰۸۰ میلادی) خراجگزار سلجوقیان محسوب می‌شد تا این که در این زمان، شاه داویت چهارم، فرمانروای گرجستان از موقعیت متزلزل سلجوقیان در منطقه و همچنین جنگ صلیبی اروپای غربی برای بدست آوردن سرزمین مقدس، بهره‌برداری کرد و دولت مقتدری تشکیل داد.

داویت چهارم و ملکه تامار قدرت نظامی گرجستان را بسیار افزایش دادند و با سازماندهی چندین لشکرکشی بین سالهای ۱۰۹۹ تا ۱۲۰۳ میلادی، بر سلجوقیان غلبه کرد و موقعیت گرجستان را در منطقه بسیار ارتقاء بخشیدند.

منابعویرایش