باز کردن منو اصلی
امپراتوری عثمانی در زمان اوج

جنگ‌های عثمانی در اروپا یا جنگ‌های ترک‌ها در اروپا به سلسله جنگ‌هایی اطلاق می‌شود که در قرن ۱۴ میلادی با توسعه امپراطوری عثمانی در اروپا توسط سلیمان پاشا آغاز شده و با فروپاشی امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول پایان می‌یابد.

منابعویرایش