جنگ‌های عثمانی در اروپا

امپراتوری عثمانی در زمان اوج

جنگ‌های عثمانی در اروپا یا جنگ‌های ترک‌ها در اروپا به سلسله جنگ‌هایی اطلاق می‌شود که در قرن ۱۴ میلادی با توسعه امپراتوری عثمانی در اروپا توسط سلیمان پاشا آغاز شده و با فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول پایان می‌یابد.

منابعویرایش