جنگ‌های عثمانی در اروپا

جنگ‌های عثمانی در اروپا یا جنگ‌های ترک‌ها در اروپا به سلسله جنگ‌هایی گفته می‌شود که در قرن ۱۴ میلادی با توسعه امپراتوری عثمانی در اروپا توسط سلیمان پاشا آغاز شده و با فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول پایان می‌یابد.

امپراتوری عثمانی در زمان اوج

منابع

ویرایش