جنگ شوش آخرین جنگ از مابین عیلام و دولت آشور بود که با پیروزی آشور بانیپال پادشاه نیرومند آشور، به پایان رسید. زمان این جنگ در سال ۶۴۵ پیش از میلادی[۱] و ۶۳۶ پیش از میلادی[۲] ذکر شده‌است. در مورد زمان این جنگ اختلاف در منابع وجود دارد. کتیبه آشور بانیپال در باره فتح و نابودی عیلام چنین می‌گوید:

جنگ شوش
تاریخاختلاف در منابع وجود دارد. ۶۴۵ پیش از میلادی یا ۶۳۶ پیش از میلادی
موقعیت
نتایج پیروزی قطعی آشوریان و نابودی کامل عیلام
طرف‌های درگیر
آشور بانیپال خوم بان کالداش آخرین پادشاه عیلام
نقشی برجسته که تسخیر شوش را به دست آشور به تصویر کشیده است.

تمام خاک شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را با توبره به آشور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور عیلام را با همه پهنای آن، جاروب کردم. من این کشور را از چارپایان و گوسپند و نیز از نغمه‌های موسیقی بی‌بهره ساختم و به درندگان، ماران، جانوران و آهوان رخصت دادم که آن را فرو گیرند.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (۱۳۶۲). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
  • نلسون فرای، ریچارد (۱۳۸۶). میراث باستانی ایران. ترجمهٔ مسعود رجب‌نیا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۱۱۱-۹.