جنگ صلیبی بربری

جنگ صلیبی بربری یا جنگ صلیبی مهدیه(انگلیسی: Barbary Crusade)، به جنگ‌هایی از جنگ‌های صلیبی گفته می‌شود که طی آن پادشاهی فرانسه به همراه جمهوری جنوا برای گسترش قدرت خود دست به لشکرکشی در شمال آفریقا زدند که در این میان نبردهایی با حفصیان و بجاییان داشتند و در آخر صلیبیون از ادامه جنگ صرف نظر کردند.

جنگ صلیبی مهدیه
بخشی از جنگ‌های صلیبی
تاریخژوئیه ۱ - اکتبر ۱ ۱۳۹۰
موقعیت
نتایج عقب‌نشینی صلیبیون
طرف‌های درگیر
پادشاهی فرانسه
جمهوری جنوا
حفصیان
زیانی‌ها
بجایه، الجزایر
فرماندهان و رهبران
لوئیز دوم، دوک بوربون تبوالعباس احمد
قوا
۶٬۰۰۰ شوالیه و سرباز
۶۰ کشتی
۴۰٬۰۰۰ نیرو
تلفات و خسارات
۲۷۴ نامشخص

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش