جنگ عثمانی و لهستان (۱۶۳۳–۱۶۳۴)

جنگ عثمانی و لهستان در ۱۶۳۳-۱۶۳۴ میلادی یکی از چندین برخورد نظامی میان مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی و امپراتوری عثمانی بود.

جنگ عثمانی و لهستان ۱۶۳۳–۱۶۳۴
بخشی از جنگ‌های عثمانی و لهستان
تاریخ۱۶۳۳–۱۶۳۴
موقعیت
نتایج بن‌بست.
تغییرات
قلمرو
شرایط به پیش از جنگ بازگشت.
طرف‌های درگیر
مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی  امپراتوری عثمانی
کشتی‌های لهستانی درحال حمله به نیروهای دریایی عثمانی

منابع ویرایش