جنگ ۱۸۶۰ دروزی‌ها و مارونی‌ها

جنگ دروزی‌ها و مارونی‌ها اشاره به جنگ خونینی دارد که بین این دو در سال 1276/ 1860 افتاد.در این میان ارتش عثمانی نقش آتش بیار معرکه را داشت و با قتل‌عام مسیحیان منطقه حاصبانی و انداختن تقصیر آن به گردن دروزیان آتش این جنگ را شعله‌ور تر می کرد.[۱]

جنگ دروزی‌ها و مارونی‌ها ۱۸۶۰
`Abd al-Qādir saving Christians during the Druze–Christian strife of 1860, by Jean Baptiste Huysmans
موقعیتبیروت، دمشق; سوریه عثمانی
تاریخ1860
گونه حمله
کشتار

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش