جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی یک سازمان فرهنگی پژوهشی در ایران است که یک موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی به همین نام را اداره می‌کند.

جهاد دانشگاهی
ACECR logo.png
نشان جهاد دانشگاهی
نوعغیردولتی
بنیانگذاری شده۱۳۵۹ خورشیدی
وابستگیشورای عالی انقلاب فرهنگی
رئیسحسن مسلمی نائینی
موقعیتتهران، ایران پرچم ایران
وبگاه

اساسنامه جهاد دانشگاهی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۶۵ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. طبق این اساسنامه جهاد دانشگاهی، دو وظیفه تحقیقات علمی و فعالیتهای فرهنگی را بر عهده دارد.

جهاد دانشگاهی در راستای اهداف و وظایف خود در سال ۱۳۷۲ اقدام به تاسیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی از نوع دوم نمود.

منبعویرایش