جهان ما در داده‌ها

جهان ما در داده‌ها یا به صورت اختصاری (OWID) یک نشریه علمی آنلاین است که بر مشکلات بزرگ جهانی مانند فقر ، بیکاری ، اپیدمی بیماری،جنگ و نابرابری تمرکز دارد.

آمار کلی جهانی در دو قرن گذشته در شش عامل:فقر شدید، دموکراسی، آموزش پایه، واکسیناسیون، سواد و مرگ و میر کودکان.

تیم تحقیقاتی این آزمایشگاه داده های متغیر جهانی در دانشگاه آکفسورد مستقر است . این سازمان توسط ماکس روزر در سال ۲۰۱۱تاسیس و توسعه داده شده است.[۱]

منابع ویرایش

  1. "Our World in Data". Wikipedia (به انگلیسی). 2021-07-22.