باز کردن منو اصلی

جودو در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸

خلاصه مدال‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

۱۴ مجموعهٔ مدال به ورزشکاران رویدادهای زیر داده می‌شود:

 • -۶۰ک‌گ مردان
 • ۶۰-۶۶ک‌گ مردان
 • ۶۶-۷۳ک‌گ مردان
 • ۷۳-۸۱ک‌گ مردان
 • ۸۱-۹۰ک‌گ مردان
 • ۹۰-۱۰۰ک‌گ مردان
 • +۱۰۰ک‌گ مردان
 • -۴۸ک‌گ زنان
 • ۴۸-۵۲ک‌گ زنان
 • ۵۲-۵۷ک‌گ زنان
 • ۵۷-۶۳ک‌گ زنان
 • ۶۳-۷۰ک‌گ زنان
 • ۷۰-۷۸ک‌گ زنان
 • +۷۸ک‌گ زنان

صعودویرایش

رویداد/اتحادیه تاریخ مکان مردان زنان مجموع
مسابقات جهانی ۱۶-۱۳ سپتامبر، ۲۰۰۷   ریو ده ژانیرو ۶ ۶ ۸۴
اتحادیه جودوی آفریقا May ۲۰۰۶ - May 2008 - ۳ ۲ ۳۵
اتحادیه جودوی آسیا Nov ۲۰۰۶ - Apr 2008 - ۵ ۳ ۵۸[a]
اتحادیه جودوی اروپا Apr ۲۰۰۷ - Apr 2008 - ۹ ۵ ۹۸
اتحادیه جودوی اقیانوسیه Sep ۲۰۰۷ - Mar 2008 - ۱ ۱ ۱۴
اتحادیه جودوی آمریکا May ۲۰۰۶ - May 2008 - ۶ ۳ ۶۳
کشور میزبان (CHN) - - ۱ ۱ ۱۴[b]
مجموع   ۳۱ ۲۱ ۳۶۶

a .

b

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش