جرج

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از جورج)

جرج یا جورج ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: