جورجیا (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جورجیا نام یک ایالت آمریکا است اما در معانی زیر نیز کاربرد دارد: