جورج فاکس

الهی‌دان بریتانیایی

جورج فاکس (تولد سپتامبر ۱۶۲۴-مرگ ۱۳ ژانویه ۱۶۹۱) او بنیان‌گذار انجمن مذهبی دوستان بود و معمولاً به عنوان بنیان‌گذار کواکرها یا دوستان شناخته می‌شود.

پرتره جورج فاکس

جورج فاکس پسر یک بافنده نساجی بود، او در زمان شورش بزرگ اجتماعی و جنگ زندگی می‌کرد. وی با ارائه یک روش غیرمعمول با اتکا به ایمان مسیحی علیه مقامات سیاسی و مذهبی شورش کرد. او در بریتانیا به عنوان یک واعظ مخالف شناخته می‌شود و اغلب توسط مقامات مورد آزار قرار می‌گرفت.

نقاشی یک زن کواکر در یک جلسه موعظه در لندن
مجسمه کراموِل، او وفادار و دلسوز فاکس بود
نقاشی چهره جورج فاکس در قرن ۱۹
نشانگر جورج فاکس در بانهیل (ملاقاتگاه کواکرها)، در کنار خانه ملاقاتگاه وی.

منابعویرایش