جوندگان

راسته‌ای از نیاجوندگان

جَوَندگان (Rodentia) یکی از راسته‌های پستانداران و بزرگ‌ترین گروه آن‌ها هستند.

جوندگان
محدودهٔ زمانی: پالئوسن پسین - امروز
در جهت ساعت‌گرد از بالا چپ: برگچه‌خوار، خرگوش‌های جهنده، سنجاب زمینی زرین‌پوش، موش خانگی و سگ آبی آمریکای شمالی که نماینده زیرراسته‌های تشی‌ریختان، دم‌پولکی‌ریختان، سنجاب‌ریختان، موش‌ریختان و بیدسترریختان هستند.
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: هونیاسنجابک‌مانان
راسته: جوندگان
زیرراسته‌ها

سنجاب‌ریختان (Sciuromorpha)
بیدسترریختان (Castorimorpha)
موش‌ریختان (Myomorpha)
دم‌پولکی‌ریختان (Anomaluromorpha)
تشی‌ریختان (Hystricomorpha)

ویژگی آن‌ها دارا بودن دو دندان نیش همیشه در حال رشد در آرواره‌های بالا و پائین است که باید از طریق جویدن کوتاه نگه داشته شود.[۱]

چهل درصد از تمام پستانداران جونده هستند و در همهٔ قاره‌ها به‌جز قارهٔ جنوبگان دیده می‌شوند. جوندگان معمول عبارتند از موش‌ها، موش‌های صحرایی، سنجاب‌ها، سمورچه‌ها، تشی‌ها، هامسترها، خوکچه‌های هندی، یربوع، جربیل‌ها، موش‌های دالان‌ساز و بیدسترها (سگ‌های آبی).[۱]

در طبقه‌بندی‌های جانوری، جوندگان را از فروردهٔ جفت‌داران (Eutheria)، بالاراستهٔ فَرانَخستی‌ها (Euarchontoglires) به شمار می‌آورند.

شمال‌هوددان
لوراسیاددان

تک‌سم‌سانان

گوشت‌خوارسانان

هونیاسنجابک‌مانان

نخستی‌سانان

سنجابک‌ریختان
خرگوش‌سانان

خرگوش بی‌دم

خرگوش‌های دم‌پنبه‌ای

Rodentia
تشی‌ریختان

Ctenodactylus

تشی دم‌فرچه‌ای

Octodontomys

تشی آمریکای شمالی

خوکچه هندی (سرده)

سنجاب‌ریختان

بیدستر کوهی

سنجاب پرنده جهان جدید

سمورچه

بیدسترریختان

سگ آبی

خرموش کانگورویی

Thomomys

موش‌ریختان
موش‌واران

موش‌های آهویی

موش

موش‌های صحرایی

موش‌های دوپا

Sicista

Zapus

Cardiocranius

خانواده‌ها ویرایشمنابع ویرایش