جیران ممکن است به موارد زیر اشاره کند:

 • اندیس کوه جیران، یک اندیس فلزی در حوالی شهر رامشک استان سیستان و بلوچستان ایران
 • اندیس مس جیران، یک اندیس فلزی در استان سیستان و بلوچستان ایران
 • تپه جیران، تپه‌ای باستانی در بخش مرکزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایران
 • تپه جیران قلعه شمالی وجنوبی، تپه‌ای باستانی در بخش مرکزی شهرستان دامغان استان سمنان ایران
 • تپه کانی جیران، تپه‌ای باستانی در بخش مرکزی شهرستان سنقر استان کرمانشاه ایران
 • جیران (همسر ناصرالدین شاه قاجار)، خدیجه خانم تجریشی، ملقب به فروغ السلطنه؛ یکی از همسران ناصرالدین‌شاه قاجار
 • جیران (کرانی)، روستایی از توابع بخش کرانی شهرستان بیجار استان کردستان ایران
 • جیران (نیشابور)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایران
 • جیرانبلاغی، روستایی از توابع بخش ترکمان‌چای شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی ایران
 • جیران تپه، تپه‌ای باستانی در بخش مرکزی شهرستان ابهر استان زنجان ایران
 • جیران‌دره، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی ایران
 • جیران سفلی، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران
 • جیران سفلی (مراغه)، روستایی از توابع بخش سراجو شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی ایران
 • جیران علیا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران
 • جیران علیا (مراغه)، روستایی از توابع بخش سراجو شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی ایران
 • جیران منگه، روستایی از توابع بخش کرفتو شهرستان دیواندره استان کردستان ایران
 • قنات جیران، مراغه، قناتی در روستای جیران سفلی از توابع بخش خواجو شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی ایران
 • قنات جیران سفلی، مراغه، قناتی در روستای جیران علیا از توابع بخش خواجو شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی ایران
 • قنات جیران علیا، تربت جام، قناتی در روستای کاریزکهنول از توابع بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی ایران