جیمز مارسیا

جیمز مارسیا (به انگلیسی: James Marcia) روان‌شناس بالینی کانادایی است.

تشتت هویتویرایش

تشتت هویت (به انگلیسی: identity diffusion) اصطلاحی می‌باشد که جیمز مارشا روان‌شناس کانادایی ،ان را مترادف با سردرگمی هویت اریکسون به کار می‌برد. برخی اشخاصی که در این طبقه جای می‌گیرند، بحران هویت داشته‌اند و برخی دیگر بحران هویت نداشته‌اند. در هر دوحالت، آن‌ها هنوز خودپندارهٔ منسجمی ندارند. آن‌ها می گویند که "شاید بد نباشد" حقوق بخوانند یا به کار ازاد مشغول شوند. اما در این راستا هیچ قدمی بر نمی‌دارند. آن‌ها می گویند به ایدئولوژی یا سیاست هیچ علاقه‌ای ندارند. برخی از انان همه چیز را مسخره می‌کنند، و برخی دیگر، از مسائل درکی سطحی دارند. البته برخی هنوز بیش از اندازه کوچک هستند که بتوانند رشد هویتی نوجوانان را داشته باشند. نوجوانانی که تشتت هویت را تجربه می‌کنند نه یک بحران دارند و نه تعهد و التزام به یک هویت اتی.[۱]

پانویسویرایش

  1. ادوارد دی اسمیت. سوزان نولن. باربارا ل فردریکسون. جفری ل لافتوس. داریل ج بم. استیفن مارن، گنجی، مهدی. دکتر حمزه گنجی، ویراستار. زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۰۹-۶۴-۷.