جیم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جیم حرف ششم الفبای فارسی است، و نیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: