حاصل عمر

(تغییرمسیر از حاصل زندگی)

حاصل عمر رمانی است از سامرست موآم، نویسندهٔ اهل انگلستان. این اثر به دست عبدالله آزادیان به فارسی برگردانده شده است.

حاصل عمر
نویسنده(ها)سامرست موآم
برگرداننده(ها)عبدالله آزادیان
زبانانگلیسی
موضوع(ها)ادبیات

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • اختریان، محمود (۱۳۸۴اطلاعات عمومی پیام، عالمگیر، شابک ۹۶۴-۹۳۶۰۸-۰-۸