در رایانه‌ها حافظهٔ فَرّار (Volatile Memory) حافظه‌ای است که با قطع شدن تغذیه، اطلاعات آن از دست خواهد رفت. برعکس، حافظهٔ غیرفرار (non-volatile memory) حافظه‌ای که با قطع شدن تغذیه داده‌هایش از دست نمی‌رود.

حافظه فرار

بیشتر حافظه‌های دسترسی تصادفی (RAM) امروزی فرار هستند ازجمله حافظه دسترسی تصادفی پویا (DRAM) و حافظه دسترسی تصادفی ایستا (SRAM).

حافظه‌های تداعیگر و رم‌های دو-درگاهی معمولاً از حافظه‌های فرار استفاده می‌کنند. از فناوری‌های اولیه ذخیره داده‌ها می‌توان به حافظه خط تأخیر و لوله ویلیامز اشاره کرد.

جستارهای وابسته ویرایش

حافظه

حافظه فقط خواندنی

حافظه خواندنی-نوشتنی

حافظه دسترسی تصادفی (به انگلیسی: Random-Access Memory یا RAM)

حافظه پنهان (به انگلیسی: Cache)

ثبات (به انگلیسی: Register)

حافظه مجازی (به انگلیسی: Virtual Memory)

حافظه فلش (به انگلیسی: Flash Memory)

صفحه‌بندی (رایانه) (به انگلیسی: Paging)

تقسیم حافظه (به انگلیسی: Memory Segmentation)

حفاظت از حافظه (به انگلیسی: Memory Protection)

منابع ویرایش

Miller, Stephen W. (1977), Memory and Storage Technology, Montvale.: AFIPS Press