حافظه مغناطیسی

حافظه مغناطیسی هستهٔ مدار حافظهٔ کامپیوتری تصادفی به مدت ۲۰ سال بین سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۷۵ برای رایانه‌ها و قطعات الکترونیکی بوده‌است. این حافظه اغلب فقط به نام حافظه اصلی یا هسته غیررسمی (تصادفی) نامیده می‌شود.

یک هسته حافظه مغناطیسی ۳۲x۳۲ با قدرت ذخیره‌سازی ۱۰۲۴ بیت