حالت جامد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حالت جامد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: