الکترونیک حالت-جامد

(تغییرمسیر از حالت جامد (الکترونیک))

در الکترونیک، حالت-جامد به مدار یا وسیله‌ای گفته می‌شود که کاملاً از اجزای جامد ساخته‌شده و حرکت الکترون‌ها یا دیگر حاملان بار در بستر مواد جامد انجام می‌گیرد. مواد بلورین، چندبلوری، اَریخت را می‌توان برای دستیابی به حالت-جامد بکار برد، اما معمولاً از نیم‌رسانای بلوری در این ساختارها استفاده می‌شود. ترانزیستور، ریزپردازنده، دیود نورانی و تراشه مثال‌هایی از تجهیزات الکترونیکی حالت جامداند. ساختار حالت جامد بهترین گزینه برای ساخت تجهیزات ذخیره اطلاعات‌اند.

یک ترانزیستور حالت جامد

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

Chih-Tang Sah (2003), Fundamentals of solid-state electronics