حبابچه‌دارن (همراه با حفره)[۱] (Alveolate) فرمانرو بزرگی از جانداران هستند که در گذشته در دسته آغازیان طبقه بندی می‌شدند. اما اکنون که مشخص شده است آغازیان دارای منشاء مشترکی نبودند، حبابچه‌داران خود فرمانرویی جداگانه شمرده می‌شوند.

حبابچه‌داران Alveolata
محدودهٔ زمانی: ادیاکاران - هولوسن
Ceratium furca
رده‌بندی علمی
حوزه: یوکاریوت
(طبقه‌بندی‌نشده): Sar
فرمانرو: Alveolata
بالاشاخه: Alveolata
Cavalier-Smith, 1991
شاخه

هاگ‌داران
Chromerida
مژک‌داران
Dinoflagellata

این گروه پنج شاخه دارد:

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Alveolate," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alveolate&oldid=679155201 (accessed September 6, 2015).

  1. "alveolate". Memidex (WordNet) Dictionary/Thesaurus. Archived from the original on 11 April 2016. Retrieved 2011-01-26.