حدیده (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حدیده ابزاری برای تراش بر روی سطوح بیرونی دنده های استوانه است.

حدیده همنچنین در موارد به کار می‌رود: