موقعیت قطب لحظه‌ای (تقاطع محور دوران لحظه‌ای زمین با سطح آن) از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا نیمه اول سال ۲۰۱۶

حرکت قطبی زمین، به جابه‌جایی محور دوران زمین نسبت به سطح آن اطلاق می‌شود. این جابه جایی تنها در حدود چند متر است.

مبدأ قراردادی بین‌المللیویرایش

حرکت قطبی نسبت به یک محور قراردادی که برای زمین تعریف شده اندازه‌گیری می‌شود. تقاطع این محور قراردادی با سطح زمین مبدأ قراردادی بین‌المللی (به انگلیسی: CIO) یا قطب قراردادی یا قطب متوسط نامیده می‌شود. قطب متوسط، میانگین مکان قطب لحظه‌ای بین سال‌های ۱۹۰۵–۱۹۰۰ می‌باشد که از طریق مشاهدات نجومی تعیین شده‌است.[۱]

دلایل حرکت قطبیویرایش

هر یک از موارد زیر باعث می‌شود که محل تقاطع محور دوران زمین با سطح آن تغییر یابد:

  • جابه جایی مواد درون زمین
  • پدیده هم‌ایستایی (ایزوستازی)
  • جرم آب ناشی از ذوب‌شدن یخ‌ها

مرجع اندازه‌گیریویرایش

سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامانه‌های مرجع در حال حاضر اقدم به اندازه‌گیری حرکت قطبی می‌کند و بایگانی از موقعیت لحظه‌ای قطب و دیگر کمیت‌های مربوطه در اختیار دارد.

پانویسویرایش

  1. Krakiwsky and Wells, Coordinate Systems in Geodesy, p10

منابعویرایش

  • Krakiwsky E.J. , D.E. Wells, Coordinates Systems in Geodesy, University of New Brunswick Lecture Notes, 1971
  • Lambeck Kurt, The earth's variable rotation: geophysical causes and consequences , Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-67330-5