حزب برنا یک حزب ناسیونالیست بود که در سال ۱۳۲۲ در تهران تأسیس شد. مؤسس اصلی و بنیانگذار این حزب نادر نادرپور بود.

سایر بنیانگذارانویرایش

از دیگر اعضای بنیانگذار این حزب می‌توان به پرویز صیرفی تهرانیان، محمود کشفیان، عباس مستوفی اشاره کرد.

عقاید حزبویرایش

این حزب یک حزب ناسیونالیست بود و بیشتر فعالیت‌های ملی گرایانه را دنبال می‌کرد.

سایر اعضاویرایش

از سایر اعضای سرشناس این حزب می توتن به محمدعلی خنجی، داریوش همایون، جلال آل احمد، محسن پزشکپور، علینقی عالیخانی و محمدرضا عاملی تهرانی، سیاوش کسرایی و منوچهر اطمینانی اشاره کرد.

حزب برنا مدتی بعد از تأسیس با گروه‌های دیگر متحد و در هم ادغام شده و نهضت محصلین را تأسیس کردند.

منابعویرایش

پنجاه سال تاریخ با پان ایرانیست ها- ناصر انقطاع-شرکت کتاب ۱۳۸۹- آمریکا