حزب توده‌های ژاپن

حزب توده‌های ژاپن، نیهون تایشوتو (به ژاپنی: 日本大衆党, Nihon Taishūtō) یکی از احزاب وابسته به طبقه کارگر در ژاپن، ۱۹۳۲–۱۹۲۵ بود.

منابع ویرایش