حزب مرکزی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حزب مرکزی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: