حسن‌آباد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حسن‌آباد می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

محله و مکان

ویرایش

دهستان‌ها

ویرایش

روستا

ویرایش

استان آذربایجان شرقی

ویرایش
 • حسن‌آباد (اسکو) روستایی در دهستان شورکات جنوبی بخش ایلخچی شهرستان اسکو استان آذربایجان شرقی
 • حسن‌آباد (قافلانکوه غربی) روستایی در دهستان قافلانکوه غربی بخش مرکزی شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی
 • حسن‌آباد (کاغذکنان) روستایی در دهستان قافلانکوه شرقی بخش کاغذکنان شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی
 • حسن‌آباد (ملکان) روستایی در دهستان لیلان جنوبی بخش لیلان شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان غربی

ویرایش
 • حسن‌آباد (بوکان) روستایی در دهستان بهی فیض اله بیگی بخش مرکزی شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی
 • حسن‌آباد (ترکمان) روستایی در دهستان ترکمان بخش مرکزی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی
 • حسن‌آباد (تکاب) روستایی در دهستان احمدآباد بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی
 • حسن‌آباد (سردشت) روستایی در دهستان گورک نعلین بخش وزینه شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی
 • حسن‌آباد (سیلوانه) روستایی در دهستان مرگور بخش سیلوانه شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی
 • حسن‌آباد (صومای برادوست) روستایی در دهستان صومای شمالی بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی
 • حسن‌آباد (میاندوآب) روستایی در دهستان زرینه‌رود شمالی بخش مرکزی شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی

استان اردبیل

ویرایش

استان اصفهان

ویرایش
 • حسن‌آباد (اردستان) روستایی در دهستان گرمسیر بخش مرکزی شهرستان اردستان استان اصفهان
 • حسن‌آباد (خوانسار) روستایی در دهستان گلسار بخش مرکزی شهرستان خوانسار استان اصفهان
 • حسن‌آباد (علیا) روستایی در دهستان علیا بخش مرکزی شهرستان اردستان استان اصفهان
 • حسن‌آباد (قهاب جنوبی) روستایی در دهستان قهاب جنوبی بخش مرکزی شهرستان اصفهان استان اصفهان
 • حسن‌آباد (نائین) روستایی در دهستان کوهستان بخش مرکزی شهرستان نائین استان اصفهان
 • حسن‌آباد (نطنز) روستایی در دهستان برزرود بخش مرکزی شهرستان نطنز استان اصفهان
  • حسن‌آباد ابریزه یا حسن‌آباد روستایی در دهستان رضوانیه بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان
  • حسن‌آباد تنگ بیدکان یا حسن‌آباد روستایی در دهستان کرکوند بخش مرکزی شهرستان مبارکه استان اصفهان
  • حسن‌آباد توکلی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان لای سیاه بخش مرکزی شهرستان نائین استان اصفهان
  • حسن‌آباد کچلی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان قهاب شمالی بخش مرکزی شهرستان اصفهان استان اصفهان
  • حسن‌آباد کهنه یا حسن‌آباد روستایی در دهستان رضوانیه بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان
  • حسن‌آباد وسطی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان کرون سفلی بخش کرون شهرستان تیران و کرون استان اصفهان
  • صحرا حسن‌آباد یا حسن‌آباد روستایی در دهستان نیوان بخش مرکزی شهرستان گلپایگان استان اصفهان

استان البرز

ویرایش

استان بوشهر

ویرایش

استان تهران

ویرایش
 • حسن‌آباد (فیروزکوه) روستایی در دهستان شهرآباد بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه استان تهران
  • حسن‌آباد باقراف یا حسن‌آباد روستایی در دهستان آفتاب بخش آفتاب شهرستان تهران استان تهران
  • حسن‌آباد خالصه یا حسن‌آباد روستایی در دهستان احمدآباد مستوفی بخش احمدآباد مستوفی شهرستان اسلامشهر استان تهران
  • حسن‌آباد کوه گچ یا حسن‌آباد روستایی در دهستان بهنام عرب جنوبی بخش جوادآباد شهرستان ورامین استان تهران
  • حسن‌آباد میرهاشمی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان اخترآباد بخش صفادشت شهرستان ملارد استان تهران

استان خراسان جنوبی

ویرایش
 • حسن‌آباد (بشرویه) روستایی در دهستان علی‌جمال بخش مرکزی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد (درمیان) روستایی در دهستان درمیان بخش مرکزی شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد (دیهوک، شرق) روستایی در دهستان کویر بخش دیهوک شهرستان طبس استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد (دیهوک، غرب) روستایی در دهستان کویر بخش دیهوک شهرستان طبس استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد (زیرکوه) روستایی در دهستان زیرکوه بخش مرکزی شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد (سربیشه) روستایی در دهستان درح بخش درح شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد (قائنات) روستایی در دهستان سده بخش سده شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد (نهبندان) روستایی در دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی
 • حسن‌آباد اعتماد روستایی در دهستان دستگردان بخش دستگردان شهرستان طبس استان خراسان جنوبی
  • حسن‌آباد سرکل یا حسن‌آباد روستایی در دهستان شوسف بخش شوسف شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی
  • حسن‌آباد کرق سنگ یا حسن‌آباد روستایی در دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی
  • حسن‌آباد میان یا حسن‌آباد روستایی در دهستان باقران بخش مرکزی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی

استان خراسان رضوی

ویرایش
 • حسن‌آباد (احمدآباد) روستایی در دهستان سرجام بخش احمدآباد شهرستان مشهد استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (بخش مرکزی شهرستان ششتمد) روستایی در دهستان بیهق بخش مرکزی شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (بردسکن) روستایی در دهستان شهرآباد بخش شهرآباد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (بینالود) روستایی در دهستان شاندیز بخش شاندیز شهرستان بینالود استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (جلگه زوزن) روستایی در دهستان کیبر بخش جلگه زوزن شهرستان خواف استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (چناران) روستایی در دهستان چناران بخش مرکزی شهرستان چناران استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (خوشاب) روستایی در دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (درگز) روستایی در دهستان قره باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (رشتخوار) روستایی در دهستان آستانه بخش مرکزی شهرستان رشتخوار استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (رضویه) روستایی در دهستان آبروان بخش رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (زبرخان) با نام اصلی کلاته حاجی جهان‌بیک
 • حسن‌آباد (سرخس)
 • حسن‌آباد (سلامی) روستایی در دهستان سلامی بخش سلامی شهرستان خواف استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (شامکان) روستایی در دهستان ربع شامات بخش شامکان شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (صالح‌آباد) روستایی در دهستان جنت آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (طوس) روستایی در دهستان طوس بخش مرکزی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (قوچان) روستایی در دهستان قوچان عتیق بخش مرکزی شهرستان قوچان استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (مه ولات) روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان مه ولات استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (میامی) روستایی در دهستان میامی بخش رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (نصرآباد) روستایی در دهستان کاریزان بخش نصرآباد شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی
 • حسن‌آباد (نیشابور) روستایی در دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد امام جمعه یا حسن‌آباد روستایی در دهستان مازول بخش مرکزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد بلهر یا حسن‌آباد روستایی در دهستان بلهرات بخش میان جلگه شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد سالار یا حسن‌آباد روستایی در دهستان تخت جلگه بخش مرکزی شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد سبرو یا حسن‌آباد روستایی در دهستان زبرخان بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد سرتپه یا حسن‌آباد روستایی در دهستان مازول بخش مرکزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد صوفی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان بالابند بخش مرکزی شهرستان فریمان استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد عامل‌زاده یا حسن‌آباد روستایی در دهستان بیزکی بخش گلبهار شهرستان چناران استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد قوشه یا حسن‌آباد روستایی در دهستان زام بخش پائین جام شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد منقشلی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان بیزکی بخش گلبهار شهرستان چناران استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد منیدر یا حسن‌آباد روستایی در دهستان پائین جوین بخش هلالی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی
  • حسن‌آباد مولوی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان جامرود بخش مرکزی شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی

استان خراسان شمالی

ویرایش

استان خوزستان

ویرایش
 • حسن‌آباد (اندیکا) روستایی در دهستان قلعه خواجه بخش مرکزی شهرستان اندیکا استان خوزستان
 • حسن‌آباد (مسجدسلیمان) روستایی در دهستان جهانگیری بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان
  • حسن‌آباد تنگ مو یا حسن‌آباد روستایی در دهستان جهانگیری بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان

استان زنجان

ویرایش
 • حسن‌آباد (خدابنده) روستایی در دهستان سجاس رود بخش سجاس رود شهرستان خدابنده استان زنجان
 • حسن‌آباد (زنجان) روستایی در دهستان زنجانرود پایین بخش زنجانرود شهرستان زنجان استان زنجان
  • حسن‌آباد چایکند یا حسن‌آباد روستایی در دهستان انگوران بخش انگوران شهرستان ماه‌نشان استان زنجان
  • حسن‌آباد جدید یا حسن‌آباد روستایی در دهستان اوریاد بخش مرکزی شهرستان ماه‌نشان استان زنجان
  • حسن‌آباد قدیم یا حسن‌آباد روستایی در دهستان اوریاد بخش مرکزی شهرستان ماه‌نشان استان زنجان

استان سمنان

ویرایش

استان سیستان و بلوچستان

ویرایش
 • حسن‌آباد (تفتان) روستایی در دهستان شیرآباد بخش گوهرکوه شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (جلگه چاه هاشم، دو) روستایی در دهستان جلگه چاه هاشم بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (جلگه چاه هاشم، یک) روستایی در دهستان جلگه چاه هاشم بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (چشمه زیارت) روستایی در دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (خاش) روستایی در دهستان اسماعیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (راسک و فیروزآباد) روستایی در دهستان راسک و فیروزآباد بخش مرکزی شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (زابل) روستایی در دهستان بنجار بخش مرکزی شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (زاهدان) روستایی در دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (سرباز) روستایی در دهستان سرکور بخش مرکزی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (فنوج) روستایی در دهستان فنوج بخش مرکزی شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (مهرستان) روستایی در دهستان ایرافشان بخش آشار شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (مورتان، دو) روستایی در دهستان مورتان بخش پارود شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (مورتان، یک) روستایی در دهستان مورتان بخش پارود شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (میرجاوه) روستایی در دهستان انده بخش مرکزی شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (نیک‌شهر) روستایی در دهستان هیچان بخش مرکزی شهرستان نیک‌شهر استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (نیمروز) روستایی در دهستان ادیمی بخش مرکزی شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان
 • حسن‌آباد (هیرمند) روستایی در دهستان جهان‌آباد بخش مرکزی شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان
  • حسن‌آباد دستگرد یا حسن‌آباد روستایی در دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
  • حسن‌آباد سنچولی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان خمک بخش جزینک شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان
  • حسن‌آباد شندک یا حسن‌آباد روستایی در دهستان گوهرکوه بخش گوهرکوه شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان
  • حسن‌آباد شه در یا حسن‌آباد روستایی در دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
  • حسن‌آباد کورین یا حسن‌آباد روستایی در دهستان کورین بخش کورین شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
  • حسن‌آباد لنکه یا حسن‌آباد روستایی در دهستان نصرت‌آباد بخش نصرت‌آباد شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
  • حسن‌آباد ناسی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

استان فارس

ویرایش

استان قزوین

ویرایش

استان قم

ویرایش

استان کردستان

ویرایش

استان کرمان

ویرایش

استان کرمانشاه

ویرایش

استان کهگیلویه و بویراحمد

ویرایش
  • حسن‌آباد تبرقو یا حسن‌آباد روستایی در دهستان دشت روم بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد
  • حسن‌آباد تنگ سرخ یا حسن‌آباد روستایی در دهستان سررود جنوبی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد
  • حسن‌آباد کریک یا حسن‌آباد روستایی در دهستان دنا بخش مرکزی شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد

استان گلستان

ویرایش

استان گیلان

ویرایش

استان لرستان

ویرایش
 • حسن‌آباد (ازنا) روستایی در دهستان ازنا بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد استان لرستان
 • حسن‌آباد (قلعه مظفری) روستایی در دهستان قلعه مظفری بخش مرکزی شهرستان سلسله استان لرستان
 • حسن‌آباد (کرگاه غربی) روستایی در دهستان کرگاه غربی بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد استان لرستان
 • حسن‌آباد (هنام) روستایی در دهستان هنام بخش مرکزی شهرستان سلسله استان لرستان
  • حسن‌آباد بی‌بابا یا حسن‌آباد روستایی در دهستان میریگ شمالی بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان
  • حسن‌آباد درمنی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان پیشکوه ذلقی بخش بشارت شهرستان الیگودرز استان لرستان
  • حسن‌آباد سرکوه ضرون یا حسن‌آباد روستایی در دهستان کوه دشت شمالی بخش مرکزی شهرستان کوهدشت استان لرستان
  • حسن‌آباد سنجابی یا حسن‌آباد روستایی در دهستان نورعلی بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان
  • حسن‌آباد کمالوند یا حسن‌آباد روستایی در دهستان ده‌پیر جنوبی بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد استان لرستان
  • حسن‌آباد گاماسیاب یا حسن‌آباد روستایی در دهستان خاوه جنوبی بخش خاوه شهرستان دلفان استان لرستان
  • حسن‌آباد گیلاوند یا حسن‌آباد روستایی در دهستان ازنا بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد استان لرستان

استان مازندران

ویرایش

استان مرکزی

ویرایش

استان هرمزگان

ویرایش

استان همدان

ویرایش
 • حسن‌آباد (رزن) روستایی در دهستان سردرودسفلی بخش سردرود شهرستان رزن استان همدان
 • حسن‌آباد (کبودرآهنگ) روستایی در دهستان علیصدر بخش گل‌تپه شهرستان کبودرآهنگ استان همدان
 • حسن‌آباد (همدان) روستایی در دهستان چاه دشت بخش شراء شهرستان همدان استان همدان
  • حسن‌آباد امام یا حسن‌آباد روستایی در دهستان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان اسدآباد استان همدان
  • حسن‌آباد شورین یا حسن‌آباد روستایی در دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان
  • حسن‌آباد قوش بلاغ یا حسن‌آباد روستایی در دهستان المهدی بخش جوکار شهرستان ملایر استان همدان

استان یزد

ویرایش