حسن بن سهل سرخسی

شاعر و سیاست‌مدار ایرانی

ابومحمد حسن بن سهل عبدالله سرخسی، برادر فضل بن سهل سرخسی است که در دورهٔ وزارت برادرش در عراق زندگی می‌کرد. حسن بعد از برادرش به مقام وزارت مأمون رسید. مأمون او را بر تمام نواحی‌ای که طاهر بن حسین دست یافته بود، فرمانروا کرد. او در زمینهٔ ادبیات، مانند برادرش، تبحر داشت و شعر را نیک می‌سرود. او در سال ۲۳۵–۲۳۶ هـ. ق در شهر سرخس درگذشت.

یکی از شعرا در وصف وی گفته‌است:

تَقولُ خَلیلَتی لمّا رأتْنیأشدّ مَطیّتی مِن بعدِ حلّ
أ بعد الفضلِ ترتحل المطایافَقُلت نعم إلی الحَسَن بن سهلِ

وابستهویرایش

منابعویرایش

  • خراسان بزرگ، احمد رنجبر، تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳
  • جغرافیای شهرستان سرخس، سیروس محمدنیا قرائی، مشهد: انتشارات سخن‌گستر، ۱۳۸۵