باز کردن منو اصلی

حسن رضائی باغ‌بیدی (زادهٔ ۲۹ آذر ۱۳۴۵، تهران)

حسن رضائی باغ‌بیدی
زادروز ۲۹ آذر ۱۳۴۵
تهران، ایران
ملیت ایرانی
پیشه استاد دانشگاه اوساکا، ژاپن

زبان‌شناس و متخصص فرهنگ و زبانهای باستانی

استاد زبان سنسکریت و زبانهای ایرانی باستان و ایرانی میانه (اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، پارتی، سُغدی، ...)

استاد دانشگاه اوساکای ژاپن (مدرسه عالی زبان و فرهنگ)، استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو انجمن بین‌المللی مطالعات سنسکریت (International Association of Sanskrit Studies) 

محتویات

جوایزویرایش

برندهٔ جایزهٔ بیست و سومین دورهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (بهمن 1384)

برندهٔ جایزهٔ بیست و چهارمین دورهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (بهمن 1385)

برندهٔ جایزهٔ دوازدهمین دورهٔ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (1389)

برندهٔ جایزهٔ شایستهٔ تقدیر در سی و یکمین دورهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1392)

برندهٔ جایزهٔ شایستهٔ تقدیر در اولین دورهٔ کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور (نشان دهخدا) (1394)

آثارویرایش

 • ویرایش علمی: مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، تهران، نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1381.
 • ترجمه و سرپرستی ترجمه: راهنمای زبانهای ایرانی، ویراستهٔ رودیگر اشمیت، تهران، انتشارات ققنوس، 1382؛ چاپ دوم 1388، چاپ سوم 1390.
 • «پیشگفتار»: دستور زبان و گزیدهٔ متون اوستایی، تألیف ویلیامز جکسون، تهران، انتشارات اساطیر، 1383.
 • روایت آذرفرنبغ فرخزادان، تهران، انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1384.
 • راهنمای زبان پارتی، تهران، انتشارات ققنوس، 1385؛ چاپ دوم 1388.
 • تاریخ زبانهای ایرانی، مرکز پژوهش زبانهای دنیا، دانشگاه اوساکا (ژاپن)، (ژانویه 2009) بهمن 1387؛ چاپ دوم، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1388.
 • سوترهٔ علت و معلول کردار (متنی بودایی به زبان سُغدی)، تهران، انتشارات اساطیر، 1388؛ چاپ دوم، تهران، 1392.
 • واژه‌نامهٔ موضوعی زبانهای باستانی ایران (جلد 1: بدن انسان و جانوران؛ نامهای جانوران)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1390.
 • واژه‌نامهٔ موضوعی زبانهای باستانی ایران (جلد 2: گیاهان و اندامهای گیاهی؛ خوردنیها و نوشیدنیها)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1391.
 • واژه‌نامهٔ موضوعی زبانهای باستانی ایران (جلد 3: خانواده و اصطلاحات خویشاوندی؛ مشاغل و مناصب)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1395.  
 • مقدمات زبان سنسکریت (جلد 1 و 2: دروس پایه، نکات دستوری، متنهای برگزیده و واژه‌نامه)، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1391.
 • ویرایش بخش ریشه‌شناسی: فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظر علی‌اشرف صادقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 1 (حرف آ)، 1392.
 • سکه‌های ایران در دورهٔ اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان، تهران، انتشارات سمت، 1393.
 • Middle Persian Historical Phonology, Osaka University (Japan), 2017

سوابقویرایش

معاون گروه گویش‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 1375 تا 26/12/1383.

مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران از 1383 تا 1386.

عضو شورای عالی علمی (از 19/8/1380) و مدیر بخش‌های ایران‌شناسی (از 1378) و زبان‌شناسی (از 28/10/1381 تا 1390) مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.

دبیر نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در روزهای 9 تا 11 اردیبهشت 1380 در تهران برگزار شد.

مشاور گروه ادبیات فارسی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی در حوزهٔ زبان‌شناسی و گویش‌شناسی از 23/11/1380 تا کنون.

سردبیر مجلهٔ گویش‌شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) از 1382 تا 26/12/1383.

عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور از 18/1/1381 تا 29/12/1382.

عضو شورای برنامه‌ریزی گروه تاریخ (در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش) از 31/1/1384 تا کنون.

 مجری و سرویراستار چهار جلد نخست اثری ملی با نام تاریخ جامع ایران از 15/7/1380.

عضو شورای مشاوران نامهٔ پارسی (مجلهٔ شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی) از پاییز 1381 (س 7، ش 3 ، شمارهٔ پیاپی 26) تا 1387.

عضو هیأت تحریریهٔ فصلنامهٔ رودکی Рудаки (فصلنامهٔ ادبی ـ فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان) از پاییز 1383.

مدیر و سرویراستار مجموعهٔ Ancient Iranian Studies Series (مجموعهٔ پژوهشهای ایران باستان)

عضو هیأت تحریریهٔ نامهٔ ایران باستان (مجلهٔ بین‌المللی مطالعات ایرانی)، از 1383.

عضو هیأت تحریریهٔ نامهٔ پژوهشگاه (مجلهٔ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، از 22/6/1385.

عضو هیأت تحریریهٔ مجلهٔ ادب‌پژوهی (مجلهٔ دانشگاه گیلان)، از 10/8/1385.

عضو هیأت تحریریهٔ Journal of Persianate Studies (انتشارات Brill)، از بهار 2008.

سرپرست بخش ریشه‌شناسی در گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 01/04/1388 تا کنون.

سردبیر مجلهٔ آینهٔ میراث از 01/12/1388 تا 31/06/1392.

مدیر گروه زبانها و گویشهای ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 01/02/1389 تا  31/01/1395.

عضو هیأت تحریریهٔ نامهٔ فرهنگستان (مجلهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، از 22/12/1390 تا کنون.

مشاور عالی در همهٔ امور مربوط به ایران باستان و زبان‌شناسی ایرانی در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی از 25/02/1391 تا کنون.

عضو هیأت تحریریهٔ نشریهٔ پژوهشهای زبان‌شناسی تطبیقی (مجلهٔ دانشگاه بوعلی سینای همدان)، از 01/01/1391 تا کنون.

دبیر و ویراستار علمیِ مجلهٔ زبانها و گویشهای ایرانی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) از 01/02/1391 تا کنون.

عضو هیأت امنای بنیاد دائرةالمعارف اسلامی از خرداد 1392.

عضو کمیتهٔ علمی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسیِ مرکز همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فروردین 1393.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش