حسن رضایی باغ‌بیدی

حسن رضائی باغ‌بیدی (زادهٔ ۲۹ آذر ۱۳۴۵، تهران)

حسن رضائی باغ‌بیدی
زادروز۲۹ آذر ۱۳۴۵
تهران، ایران
ملیتایرانی
پیشهاستاد دانشگاه اوساکا، ژاپن

زبان‌شناس و متخصص فرهنگ و زبانهای باستانی

استاد زبان سنسکریت و زبانهای ایرانی باستان و ایرانی میانه (اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، پارتی، سُغدی، ...)

استاد دانشگاه اوساکای ژاپن (مدرسه عالی زبان و فرهنگ)، استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو انجمن بین‌المللی مطالعات سنسکریت (International Association of Sanskrit Studies)

جوایزویرایش

برندهٔ جایزهٔ بیست و سومین دورهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (بهمن ۱۳۸۴)

برندهٔ جایزهٔ بیست و چهارمین دورهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (بهمن ۱۳۸۵)

برندهٔ جایزهٔ دوازدهمین دورهٔ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹)

برندهٔ جایزهٔ شایستهٔ تقدیر در سی و یکمین دورهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۲)

برندهٔ جایزهٔ شایستهٔ تقدیر در اولین دورهٔ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا) (۱۳۹۴)

آثارویرایش

 • ویرایش علمی: مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، تهران، نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۱.
 • ترجمه و سرپرستی ترجمه: راهنمای زبانهای ایرانی، ویراستهٔ رودیگر اشمیت، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲؛ چاپ دوم ۱۳۸۸، چاپ سوم ۱۳۹۰.
 • «پیشگفتار»: دستور زبان و گزیدهٔ متون اوستایی، تألیف ویلیامز جکسون، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۳.
 • روایت آذرفرنبغ فرخزادان، تهران، انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۴.
 • راهنمای زبان پارتی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۵؛ چاپ دوم ۱۳۸۸.
 • تاریخ زبانهای ایرانی، مرکز پژوهش زبانهای دنیا، دانشگاه اوساکا (ژاپن)، (ژانویه ۲۰۰۹) بهمن ۱۳۸۷؛ چاپ دوم، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸.
 • سوترهٔ علت و معلول کردار (متنی بودایی به زبان سُغدی)، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۸؛ چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲.
 • واژه‌نامهٔ موضوعی زبانهای باستانی ایران (جلد ۱: بدن انسان و جانوران؛ نامهای جانوران)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۰.
 • واژه‌نامهٔ موضوعی زبانهای باستانی ایران (جلد ۲: گیاهان و اندامهای گیاهی؛ خوردنیها و نوشیدنیها)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۱.
 • واژه‌نامهٔ موضوعی زبانهای باستانی ایران (جلد ۳: خانواده و اصطلاحات خویشاوندی؛ مشاغل و مناصب)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۵.
 • مقدمات زبان سنسکریت (جلد ۱ و ۲: دروس پایه، نکات دستوری، متنهای برگزیده و واژه‌نامه)، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۱.
 • ویرایش بخش ریشه‌شناسی: فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظر علی‌اشرف صادقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج ۱ (حرف آ)، ۱۳۹۲.
 • سکه‌های ایران در دورهٔ اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۹۳.
 • Middle Persian Historical Phonology, Osaka University (Japan), 2017

سوابقویرایش

معاون گروه گویش‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ۱۳۷۵ تا ۲۶/۱۲/۱۳۸۳.

مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶.

عضو شورای عالی علمی (از ۱۹/۸/۱۳۸۰) و مدیر بخش‌های ایران‌شناسی (از ۱۳۷۸) و زبان‌شناسی (از ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰) مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.

دبیر نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در روزهای ۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد.

مشاور گروه ادبیات فارسی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی در حوزهٔ زبان‌شناسی و گویش‌شناسی از ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ تا کنون.

سردبیر مجلهٔ گویش‌شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) از ۱۳۸۲ تا ۲۶/۱۲/۱۳۸۳.

عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور از ۱۸/۱/۱۳۸۱ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۲.

عضو شورای برنامه‌ریزی گروه تاریخ (در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش) از ۳۱/۱/۱۳۸۴ تا کنون.

مجری و سرویراستار چهار جلد نخست اثری ملی با نام تاریخ جامع ایران از ۱۵/۷/۱۳۸۰.

عضو شورای مشاوران نامهٔ پارسی (مجلهٔ شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی) از پاییز ۱۳۸۱ (س ۷، ش ۳، شمارهٔ پیاپی ۲۶) تا ۱۳۸۷.

عضو هیئت تحریریهٔ فصلنامهٔ رودکی Рудаки (فصلنامهٔ ادبی ـ فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان) از پاییز ۱۳۸۳.

مدیر و سرویراستار مجموعهٔ Ancient Iranian Studies Series (مجموعهٔ پژوهشهای ایران باستان)

عضو هیئت تحریریهٔ نامهٔ ایران باستان (مجلهٔ بین‌المللی مطالعات ایرانی)، از ۱۳۸۳.

عضو هیئت تحریریهٔ نامهٔ پژوهشگاه (مجلهٔ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، از ۲۲/۶/۱۳۸۵.

عضو هیئت تحریریهٔ مجلهٔ ادب‌پژوهی (مجلهٔ دانشگاه گیلان)، از ۱۰/۸/۱۳۸۵.

عضو هیئت تحریریهٔ Journal of Persianate Studies (انتشارات Brill)، از بهار ۲۰۰۸.

سرپرست بخش ریشه‌شناسی در گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ۰۱/۰۴/۱۳۸۸ تا کنون.

سردبیر مجلهٔ آینهٔ میراث از ۰۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۲.

مدیر گروه زبانها و گویشهای ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ۰۱/۰۲/۱۳۸۹ تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۵.

عضو هیئت تحریریهٔ نامهٔ فرهنگستان (مجلهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، از ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ تا کنون.

مشاور عالی در همهٔ امور مربوط به ایران باستان و زبان‌شناسی ایرانی در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی از ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ تا کنون.

عضو هیئت تحریریهٔ نشریهٔ پژوهشهای زبان‌شناسی تطبیقی (مجلهٔ دانشگاه بوعلی سینای همدان)، از ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ تا کنون.

دبیر و ویراستار علمیِ مجلهٔ زبانها و گویشهای ایرانی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) از ۰۱/۰۲/۱۳۹۱ تا کنون.

عضو هیئت امنای بنیاد دائرةالمعارف اسلامی از خرداد ۱۳۹۲.

عضو کمیتهٔ علمی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسیِ مرکز همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فروردین ۱۳۹۳.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش