باز کردن منو اصلی
یک حصار چوبی
حصار باغ تابستانی

حصار یک ساختار ساده (مثل نرده، فلز و..) که برای محدود کردن یا جلوگیری از حرکت در سراسر مرز مشخص شده، طراحی شده است. نرده‌ها به طور کلی از دیواری سبک (از چوب، فلز، آجر و...) ساخته شده است. دیوار معمولاً موانعی است که از آجر یا بتن جامد، برای مسدود کردن دید ساخته شده است، در حالی که نرده‌ها فقط مرزها را مشخص کرده ولی چشم انداز داخلی آن مشخص است.

خندق نیز می‌تواند یک نوع حصار باشد.

انواع حصارویرایش

  • حصار استخر
  • حصار مزرعه

منابعویرایش