حصار یک ساختار ساده (مثل نرده، فلز و..) است که برای محدود کردن یا جلوگیری از حرکت در سراسر یک مرز مشخص‌شده، طراحی شده است. نرده‌ها به طور کلی از دیواری سبک (از چوب، فلز، آجر و...) ساخته شده است. دیوار معمولاً موانعی است که از آجر یا بتن جامد، برای مسدود کردن دید ساخته شده است، در حالی که نرده‌ها فقط مرزها را مشخص کرده ولی چشم انداز داخلی آن مشخص است.

یک حصار چوبی
نگاره‌ای از حصار تاریخی روستای آلباراسین، واقع در استان تروئل، اسپانیا.

خندق نیز می‌تواند یک نوع حصار باشد.

انواع حصارویرایش

منابعویرایش