حصار (به انگلیسی: Fence) یک ساختاری است که یک محیطی را، که اغلب در بیرون از ساختمان است، محصور می‌کند و معمولا از تیرک هایی تشکیل شده‌است که به وسیله تخته، سیم، نرده و تور به همدیگر متصل می‌شوند. یک حصار برخلاف دیوار در کل مساحتش ساختار یکپارچه و توپری ندارد.

یک حصار چوبی

انواع حصار ویرایش

منابع ویرایش