حضرت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حضرت کلمه ای است که مسلمانان برای احترام پیش از نام قدیسان و بزرگانشان به کار می برند. معنای لغوی کلمه، قرب یا حضور می‌باشد.

مثالویرایش

منابعویرایش