حفره صماخ

حفره صماخ فضای کوچکی است که به وسیله استخوان‌های گوش میانی احاطه شده‌است

حفره صماخی
Gray923.png
The cochlea and vestibule, viewed from above. (Tympanic cavity labeled at upper right.)
جزئیات
ساخته ازfirst pharyngeal pouch
سرخرگ‌هاstylomastoid artery
شناسه‌ها
لاتینcavitas tympani
TA98A15.3.02.002
A02.1.06.051
TA26878
FMA56461

ساختمانویرایش

در سطح خارجی، به وسیله پرده صماخ (پرده گوش) از مجرای شنوایی بیرونی جدا می‌شود،

دیواره‌هاویرایش

حفره صماخ با دیواره‌های زیر احاطه شده‌است:

  • دیواره درونی، دیواره داخلی (یا دیواره دالانی) عمودی است، و شامل پنجره بیضی، پنجره گرد و دماغه و برآمدگی مجرای صورتی است.
  • دیواره بیرونی یا دیواره خارجی (یا دواره غشایی)، عمدتا از پرده صماخ، و بخشی از حلقه استخوانی که پرده صماخ در آن جاسازی شده‌است تشکیل می‌گردد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش