حقوق مالیاتی

حقوق مالیاتی (انگلیسی: Tax law‎) حوزه ای از مطالعات حقوقی است، که در رابطه با قانون اساسی، حقوق مشترک، قوانین و مقررات، معاهدات مالیاتی و قوانین نظارتی می‌باشد و حقوق مربوط به مالیات را تشکیل می‌دهند.

منابعویرایش