حمله روسیه به ایران (۱۷۹۶)

اردوکشی ارتش روسیه به قفقاز (۱۷۹۶) یکی از سلسله جنگ‌هایی بود که میان ایران و امپراتوری روسیه به وقوع پیوست. در شهریور ۱۱۷۵ (سپتامبر ۱۷۹۶ میلادی)، سپاه روس به فرماندهی ژنرال کنت والرین زوبوف، به نیروهای ژنرال گودوویچ که قبلاً به دربند اعزام گردیده بود، پیوست و قلعه‌های دربند، باکو و تالش را تصرف نموده بر تمام سواحل غربی دریای خزر از مصب رود کر و ارس مسلط شد. سپس ژنرال زبوف از جلگه شیروان و از کنار ساحل، وارد دشت مغان شد و از رود ارس گذشت. دسته دیگری از سپاهیان روس، لنکران را اشغال کردند لذا آذربایجان و رشت مورد تهدید قرار گرفتند. آقا محمد خان قاجار برای سرکوب آنان عازم قفقاز شد اما هنوز به آنجا نرسیده بود که در ۱۹ آبان ۱۱۷۵ (نهم نوامبر ۱۷۹۶) میلادی، کاترین دوم تزاریس روسیه درگذشت و پس از او پل اول بر تخت حکومت نشست و با تغییر سیاست‌ها توسط او، ارتش روسیه خاک اشغال شده ایران و حتی گرجستان را ترک گفتند. سپس آقا محمد خان با حمله به تفلیس و فتح آن شهر، از شهرهای لنکران در جنوب قفقاز تا گرجستان در شمال را ضمیمه ایران و شورشیان طرفدار روس را قتل عام کرد.

اردوکشی ارتش روسیه به قفقاز (۱۷۹۶)
بخشی از جنگ‌های ایران و روسیه
تاریخ۱۷۹۶ میلادی
موقعیت
نتایج

پیروزی ایرانیان

  • پیروزی تاکتیکی روسیه
  • پیروزی استراتژیکی ایران
  • عقب‌نشینی روسیه پس از مرگ کاترین دوم
  • آقا محمد خان سرزمین‌های قفقاز را مجددا ضمیمه خاک ایران کرد.
طرف‌های درگیر
 امپراتوری روسیه ایران قاجاری
فرماندهان و رهبران
روسیه کاترین دوم روسیه
روسیه والرین زوبوف
آقامحمدخان قاجار
قوا
۵۰٬۰۰۰[۱] هنگ تفنگ‌چیان سلطنتی پادشاهی قاجار
تلفات و خسارات
۲٬۱۵۰ نامعلوم

منابع ویرایش