حوزه انتخابیه بیست‌وسوم کالیفرنیا

حوزه انتخابیه بیست‌وسوم کالیفرنیا یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت کالیفرنیا قرار دارد.

حوزه انتخابیه بیست و سومین کالیفرنیا
نماینده کنونی Kevin McCarthy (ج)
نژاد ۵۰٫۶% سفیدپوست، ۵٫۹% سیاه‌پوست، ۴٫۵% آسیایی آمریکایی، ۳۵٫۵% هیسپانیک، 3.5[۱]% دیگر
Cook PVI R+16

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "California's 23rd congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=California%27s_23rd_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=562070921 (accessed July 12, 2013).