حوزه انتخابیه دهم میشیگان

حوزه انتخابیه دهم میشیگان یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت میشیگان قرار دارد.

حوزه انتخابیه دهمین میشیگان
نماینده کنونی کندیس میلر (ج)
جمعیت (۲۰۱۰ ) ۷۰۵٬۹۷۴
نژاد ۹۱٫۳% سفیدپوست، ۲٫۷% سیاه‌پوست، ۱٫۴% آسیایی آمریکایی، ۲٫۹% هیسپانیک، ۰٫۳% سرخ‌پوست
Cook PVI R+5

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Michigan's 10th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Michigan%27s_10th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=554171435 (accessed July 12, 2013).