حوزه انتخابیه دوازدهم فلوریدا

حوزه انتخابیه دوازدهم فلوریدا یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت فلوریدا قرار دارد.

حوزه انتخابیه دوازدهمین فلوریدا
نماینده کنونی گوس بلیرکیس (ج)
Cook PVI R+6

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Florida's 12th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Florida's_12th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=560980633 (accessed July 12, 2013).