حوزه انتخابیه دوم نیویورک

حوزه انتخابیه دوم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه دومین نیویورک
نماینده کنونی پیتر کینگ (ج)
Cook PVI R+1

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 2nd congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_2nd_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=561591008 (accessed July 12, 2013).