حوزه انتخابیه شانزدهم اوهایو

حوزه انتخابیه شانزدهم اوهایو یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت اوهایو قرار دارد.

حوزه انتخابیه شانزدهمین اوهایو
نماینده کنونی جیم رناکی (ج)
Cook PVI R+5

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Ohio's 16th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohio%27s_16th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=562574577 (accessed July 12, 2013).